null Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ ba, 12/10/2021, 10:52
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 07/10/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021.

Theo Kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) được tập trung tổ chức trong tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 15/10/2021 đến ngày 15/11/2021, với các hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam như: Tổ chức tuyên truyền, cổ động thông qua các phương tiện trực quan như pa-no, áp phích, ... về Ngày Pháp luật Việt Nam. Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ quan, đơn vị. Và các hình thức khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, lĩnh vực được giao quản lý và tùy vào điều kiện đặc thù, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xác định, lựa chọn các hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đối với hình thức tổ chức tuyên truyền, cổ động thông qua các phương tiện trực quan: Thực hiện treo băng rôn, áp phích tại trụ sở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và các trục đường chính của các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực được giao quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể nghiên cứu, lựa chọn những khẩu hiệu phù hợp với điều kiện đặc thù và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình với một số khẩu hiệu như: Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11. Toàn dân chấp hành tốt các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và phát triển kinh tế xã hội. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin pháp luật của người dân, doanh nghiệp. Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp. Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

Thời gian treo băng rôn, áp phích được thực hiện từ ngày 01/11/2021 đến ngày 15/11/2021./.

PHƯỢNG LINH

Số lượt xem: 209

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này