null Hộ nghèo dân tộc thiểu số được vay hỗ trợ đất ở tối đa 50 triệu đồng/hộ

Giới thiệu văn bản mới của Trung Ương
Thứ sáu, 06/05/2022, 08:02
Màu chữ Cỡ chữ
Hộ nghèo dân tộc thiểu số được vay hỗ trợ đất ở tối đa 50 triệu đồng/hộ

Hộ nghèo dân tộc thiểu số được vay hỗ trợ đất ở tối đa 50 triệu đồng/hộ. Đây là nội dung tại Nghị định 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 – 2025.

Theo đó, khách hàng vay vốn theo quy định tại Nghị định này bao gồm:  Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định trong từng thời kỳ, thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định tại Nghị định này. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định tại Nghị định này.

 Địa bàn thực hiện: Cấp xã, cấp thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của pháp luật về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong từng thời kỳ.

Về cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở:

- Đối tượng vay vốn: Hộ nghèo dân tộc thiểu số; hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Điều kiện vay vốn: Đối tượng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:  Cư trú hợp pháp tại địa phương và có tên trong danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về đất ở do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  Thành viên đại diện vay vốn của hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. Có phương án vay vốn phù hợp với mục đích sử dụng vốn vay.

- Mục đích sử dụng vốn vay: Khách hàng được vay vốn để sử dụng vào việc trang trải chi phí để có đất ở. Đối với vay hỗ trợ nhà ở thì khách hàng được vay vốn để sử dụng vào việc trang trải chi phí xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở.

- Mức cho vay: Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không vượt quá 50 triệu đồng/hộ (đối với vay vốn hỗ trợ đất ở); không vượt quá 40 triệu đồng/hộ (đối với vay vốn hỗ trợ nhà ở);

- Thời hạn cho vay: Do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận, nhưng tối đa là 15 năm. Trong 5 năm đầu, khách hàng chưa phải trả nợ gốc.

- Lãi suất cho vay: 3%/năm.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định vay vốn hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề với mức tối đa 77,5 triệu đồng/hộ; vay vốn để đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị./.

Chi tiết văn bản dưới đây.                                                                       

PT

Số lượt xem: 24

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này