null Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh thuộc lĩnh vực thực hiện của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Thứ sáu, 06/05/2022, 10:08
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh thuộc lĩnh vực thực hiện của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Để triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xã xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo quy định tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đô thị văn minh. Ngày 29/4/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Công văn số 321/STP-PBGDPL về việc triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh thuộc lĩnh vực thực hiện của ngành Tư pháp. Theo đó các tiêu chí, chỉ tiêu có liên quan đến ngành Tư pháp được quy định như sau:

Đối với cấp xã: Theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì một trong những tiêu chí để xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh phải đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Đối với xã nông thôn mới nâng cao thì ngoài đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải đạt thêm 03 tiêu chí: Xã phải có ít nhất 1 mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận; tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành đạt từ 90% trở lên; người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu đạt từ 90% trở lên.

Ngoài ra, đối với phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thì phải có tủ sách pháp luật đảm bảo các đầu sách, thường xuyên được bổ sung, cập nhật các loại sách, báo, tài liệu tuyên truyền các quy định của pháp luật.

Đối với cấp huyện: Theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì một trong những tiêu chí đạt huyện nông thôn mới, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh thì các xã, phường, thị trấn phải đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Ngoài ra, đối với huyện nông thôn mới và thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh phải đạt chuẩn: Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định./.

                                      

PHƯỢNG LINH

Số lượt xem: 29

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này