null Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Thứ ba, 21/12/2021, 16:57
Màu chữ Cỡ chữ
Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Ngày 14/12/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 5511/UBND-NC về việc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế do Đoàn Thanh tra – Bộ Công an chỉ ra đối với công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT). Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung, như sau:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của Nhà nước về công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng con dấu; Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”... và các văn bản có liên quan.

Hai là, đối với Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và huyện Vĩnh Lợi triển khai thực hiện ngay những nội dung sau:

Quán triệt Kết luận thanh tra số 20/KL-BCA ngày 03/11/2021 đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức có liên quan đến công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân chưa thực hiện hết trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT để xảy ra sai phạm. Định kỳ 06 tháng, 01 năm các Sở, Ban, Ngành có liên quan báo cáo tình hình kết quả cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận, kết quả xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, định hướng cho các cơ quan thông tấn báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hoạt động của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng trên địa bàn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin cho Công an tỉnh và các cơ quan chức năng về việc cấp giấy phép kinh doanh cho các cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT để phối hợp quản lý theo thẩm quyền.

Công an tỉnh: Tổ chức kiểm điểm, xác định và xử lý trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân thuộc Công an các đơn vị, địa phương để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, công tác hậu kiểm; lập hồ sơ quản lý công tác PCCC và CNCH đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; kiểm tra an toàn PCCC; quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn và công tác xử lý vi
phạm hành chính để có hình thức xử lý nghiêm minh đúng quy định của pháp luật. Khẩn trương chỉ đạo điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc 19 nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Long Hải Bạc Liêu sử dụng chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ do Trường Đại học PCCC cấp năm 2020 có dấu hiệu phạm tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Có văn bản chấn chỉnh Công an các đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác quản lý các cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận, kết quả xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT của các Sở, Ban, Ngành theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 về UBND tỉnh đúng quy định. Xây dựng giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ cho các cơ sở gửi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an thẩm duyệt và có kế hoạch tổ chức sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên dịch vụ bảo vệ trên địa bàn tỉnh.

UBND thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và huyện Vĩnh Lợị: Chỉ đạo Công an cấp huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Kinh tế thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng kinh doanh bán lẻ LPG chai, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và thực hiện.

Yêu cầu các phòng chức năng tăng cường công tác trao đổi thông tin trong việc cấp, thu hồi giấy đăng ký, giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác này.

Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình thu, nộp ngân sách Nhà nước đối với các loại kinh phí, lệ phí liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận, xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm có liên quan, không để vi phạm.

Ba là, các Sở, Ban, Ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện chưa được thanh tra tổ chức quán triệt Kết luận thanh tra số 20/KL-BCA ngày 03/11/2021 của Bộ Công an cho lãnh đạo, cán bộ, công chức của đơn vị và tự kiểm tra, rà soát trong thời gian qua đơn vị mình có mắc phải những hạn chế, khuyết điểm tương tự mà Đoàn Thanh tra - Bộ Công an đã chỉ ra hay không. Đồng thời, quán triệt lãnh đạo, cán bộ, công chức có liên quan đến công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm./.

Chi tiết văn bản tại đây.                                 

NGỌC NHI

Số lượt xem: 2053

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này