null Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Thứ tư, 19/01/2022, 11:08
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Ngày 04 tháng 01 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu năm 2022.

Với mục đích xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Bạc Liêu phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh và hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bạc Liêu; từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra.

Chương trình đã đề ra 07 nội dung cần thực hiện trong năm 2022, cụ thể như:

Một là, giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Hai là, nâng cao trình độ học vấn chuyên môn, nghề nghiệp, tay nghề cho thanh niên; quan tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; hình thành đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý giỏi trong cơ quan nhà nước và các tổ chức khác.

Bốn là, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên.

Năm là, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện.

Sáu là, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

Bảy là, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong./.

Chi tiết xem tại đây                                                                         

THÁI HỌC

Số lượt xem: 492

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này