null Ban hành quy định về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Giới thiệu văn bản mới của Trung Ương
Thứ sáu, 24/12/2021, 10:08
Màu chữ Cỡ chữ
Ban hành quy định về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày 18 tháng 12 năm 2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước thay thế Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 và có hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

Theo đó, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (gọi là mạng bưu chính KT1) được thiết lập và duy trì hoạt động trong nước bảo đảm các nguyên tắc: Bảo đảm bí mật nhà nước; bảo đảm bí mật, an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống; thống nhất trong tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác; không vì mục đích kinh doanh.

Mạng bưu chính KT1 do Cục Bưu điện Trung ương xây dựng, quản lý, điều hành, khai thác để bảo đảm cung cấp dịch vụ cho 03 nhóm đối tượng, gồm: Cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên ở trung ương; Cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên ở địa phương; Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhà nước có tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước gửi cho các cơ quan, tổ chức. Đối tượng cung cấp dịch vụ, gồm: Cục Bưu điện Trung ương; doanh nghiệp được chỉ định thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng; các tổ chức liên quan đến hoạt động vận chuyển bưu gửi KT1.

Quyết định cũng nêu rõ các dịch vụ bưu chính KT1 là việc chấp nhận, vận chuyển và phát thư, gói, kiện tài liệu; tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước (sau đây gọi là bưu gửi KT1) qua Mạng bưu chính KT1, bao gồm 04 dịch vụ cụ thể: Dịch vụ KT1; dịch vụ KT1 theo độ mật: A, B, C; dịch vụ KT1 theo độ khẩn: Hỏa tốc, Hẹn giờ; dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ).

Người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 phải đảm bảo các điều kiện: lý lịch rõ ràng; phẩm chất đạo đức tốt; tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức bảo vệ bí mật nhà nước; được đào tạo về nghiệp vụ bưu chính và công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1. Người được giao chuyên trách vận chuyển và phát bưu gửi KT1 được trang bị và sử dụng công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.
Tổ chức liên quan đến hoạt động vận chuyển bưu gửi KT1 phải ưu tiên giao nhận, bảo quản, khai thác bưu gửi KT1 bảo đảm an toàn, an ninh, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống.

Mạng bưu chính KT1 phải bảo đảm cung cấp dịch vụ liên tục 24 giờ trong 01 ngày và 07 ngày trong một tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, Tết. Mạng bưu chính KT1 được đầu tư trang thiết bị hiện đại để bảo đảm chất lượng dịch vụ.

H.XIÊM

Số lượt xem: 224

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này