null Bạc Liêu triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” năm 2022

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Thứ sáu, 29/04/2022, 09:56
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” năm 2022

Ngày 21/4/2022, Ban Chỉ đạo 938 và 939 của tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 10/KH-BCĐ triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027" năm 2022 (Gọi tắt là Đề án 938).

Theo đó, chủ đề của năm 2022 là đổi mới, sáng tạo trong triển khai và thực hiện nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc làn thứ XIII. Trọng tâm là thực hiện các vấn đề về phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và giáo dục trẻ em (bao gồm cả xâm hại trẻ em) gắn với chủ đề năm 2022.

Bên cạnh đó các nội dung khác cần tham gia giải quyết theo Đề án gồm: Tuyên truyền nâng cao kiến thức trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em cho các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi; phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em; nội dung tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức và giáo dục pháp luật là các vấn đề xuyên suốt trong các nội dung can thiệp của Đề án. Ngoài các nội dung trên, các đơn vị lựa chọn hoặc bổ sung thêm các vấn đề xã hội bức xúc khác để thực hiện tại địa phương.

Một số nội dung hoạt động trọng tâm trong năm 2022 như:

Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Đề án sau hội nghị sơ kết giai đoạn 04 năm thực hiện Đề án. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ cộng tác viên cơ sở. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2022. Tuyển chọn, thành lập mạng lưới cộng tác viên thực hiện Đề án tại 64/64 xã, phường, thị trấn (5 cộng tác viên/xã).

Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức 03 lớp tập huấn về giáo dục pháp luật, phẩm chất đạo đức phụ nữ, phòng chống bạo lực gia đình, an toàn vệ sinh thực phẩm, giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em cho 512 đại biểu tại 07 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Bên cạnh đó, phối hợp các Sở, Ban, Ngành tổ chức 09 cuộc Hội thảo nâng cao kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình, cách thức lên tiếng trước hành vi bạo lực cho các bộ hội và hội viên, mỗi lớp có 50 đại biểu tham dự.

Rà soát, kiểm tra, củng cố, nâng chất các mô hình hiện có địa chỉ tin cậy, Nhà tạm lánh, Câu lạc bộ xây dựng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, Câu lạc bộ người cha tốt, Câu lạc bộ tổ phụ nữ mua bán văn minh lịch thiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm... đồng thời xây dựng mới Câu lạc bộ sinh hoạt theo chủ đề về những vấn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Triển khai các nội dung Đề án vào các buổi sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ nhằm đa dạng hóa nội dung sinh hoạt để nhân rộng trong những năm tiếp theo. Củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình hiện có, đưa nội dung Đề án vào các buổi sinh hoạt định kỳ các câu lạc bộ nhằm đa dạng hóa nội dung sinh hoạt để nhân ra diện rộng trong những năm tiếp theo. Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình “Nuôi con an toàn” tại các xã thuộc 07 huyện, thị xã, thành phố.

Tổ chức các hoạt động truyền thông cộng đồng. Nhân bản và in ấn phát hành tài liệu. Tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện đề án lồng ghép với kiểm tra định kỳ công tác Hội năm 2022./.

Chi tiết xem dưới đây.                                                

Đình Khiêm

Số lượt xem: 19

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này