null Bạc Liêu triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Thứ sáu, 05/11/2021, 15:07
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19

Để kịp thời chăm sóc, nuôi dưỡng, giảm nhẹ nỗi đau thương, mất mát của trẻ em rơi vào tình trạng mồ côi do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 30/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Công văn số 4806/UBND-KGVX về việc Chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tổ chức triển khai kịp thời các biện pháp như sau:

          Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện đầy đủ chính sách trợ giúp xã hội đối với nhóm trẻ em này theo quy định tại Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách hỗ trợ cho trẻ em tại Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh quy định đối tượng, mức chi chính sách liên quan đến hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19; trẻ em có cả cha và mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19; có cha hoặc mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Thực hiện việc chăm sóc thay thế cho các em theo quy định của Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Ưu tiên bố trí, hỗ trợ để trẻ em được chăm sóc thay thế bởi người thân, bởi cá nhân, gia đình nhận chăm sóc để trẻ em được sống trong môi trường gia đình và bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Việc trẻ em được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội chỉ là biện pháp sau cùng.

          Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách, kế hoạch hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trước mắt và lâu dài đối với nhóm trẻ em này (khi có số lượng lớn trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19). Hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đề xuất dự án, kế hoạch, hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trước mắt và lâu dài nhóm trẻ em này đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật đối với việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa. Hướng dẫn quy trình, thủ tục cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nguyện vọng thành lập cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi theo quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng, bao gồm cả việc bảo đảm quyền học tập của các em theo đúng các quy định của pháp luật về trẻ em, pháp luật về giáo dục, trong đó có quy định về giáo dục hoà nhập. 

          Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo triển khai việc cập nhật số lượng, danh sách, hoàn cảnh cụ thể, điều kiện chăm sóc từng trường hợp trẻ em có cha, mẹ mất do đại dịch COVID-19, nguyện vọng của trẻ em và người giám hộ của trẻ em để có biện pháp trợ giúp kịp thời, phù hợp. Chỉ đạo việc trợ giúp pháp lý cho các em theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em không bị xâm hại do các em không có sự giám hộ của cha, mẹ. Đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các Sở, Ban, Ngành và đoàn thể phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ các trẻ em này được chăm sóc, giáo dục, bảo vệ và phát triển./.

Tải nội dung tại đây

Đức Phúc

Số lượt xem: 238

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này