null Bạc Liêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Thứ ba, 16/11/2021, 09:21
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày 12/11/2021, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó để đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Nghị quyết đã đưa ra mục tiêu chung phấn đấu thực hiện, đồng thời Nghị quyết cũng xác định mục tiêu cụ thể từng giai đoạn thực hiện như:

Phấn đấu đến năm 2025: Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp đến năm 2025 tăng 13,89% (tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 đạt 13,8%). Đưa tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh (giá hiện hành) đến năm 2025 đạt 21%. Kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp đến năm 2025 đạt 1.512 triệu USD (trong đó xuất khẩu tôm qua chế biến đạt 1.300 triệu USD). Tổng công suất lắp đặt tích lũy của các nguồn điện đạt khoảng 7.121,8 MW (trong đó điện gió là 5.521,8 MW, điện khí là 1.600 MW).

Định hướng đến năm 2030: Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp đến năm 2030 tăng 13,95% (tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2025 - 2030 đạt 13,9%). Đưa tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh (giá hiện hành) đến năm 2030 đạt 25%. Kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp đến năm 2030 đạt 2.000 triệu USD (trong đó xuất khẩu tôm qua chế biến đạt 1.700 triệu USD). Tổng công suất lắp đặt tích lũy của các nguồn điện đạt khoảng 13.201,8 MW (trong đó, điện gió 8.471,8 MW, điện mặt trời 1.500MW, điện khí 3.200 MW, điện sinh khối 30 MW).

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã được xác định, Nghị quyết cũng đưa ra 09 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như sau:

Một là, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch.

Hai là, phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, điện khí và lưới điện.

Ba là, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông, thủy sản và muối.

Bốn là, phát triển công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu thủy; công nghiệp cơ khí, chế tạo, sửa chữa và các ngành công nghiệp khác.

Năm là, xây dựng và phát triển các khu, cụm công nghiệp.

Sáu là, phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề.

Bảy là, thu thút đầu tư và cơ chế, chính sách thu thút đầu tư.

Tám là, nguồn lực gồm vốn đầu tư và nguồn nhân lực.

Chín là, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng - an ninh./.

Chi tiết văn bản tại đây.                                                                  

PL

Số lượt xem: 270

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này